Финансово-экономический факультет

 

  Деканат Факультеттин тарыхы Багыттар Факультеттин паспорту

 

 


Окуу-материалдык базасы Илимий изилдөө иштери
Маданий тарбиялык иштер

 

Окуу усулдук ишмердүүлүк

 

Биздин бүтүрүүчүлөр

 

Тиешелүү документтер
Факультеттин стратегиялык өнүгүү концепциясы

 

«Инновациялык экономика» илим изилдөө борбору

 

Студенттердин академиялык мобилдүүлүгү Конок лекциялар

 

 Окуу жараянынын графиги

 

Окуу танышу практикасы

 

Тарбиялык иштер

 

Сынак жадыбалы 3-курс сырткы

 

Семестрдик окуу пландары

 

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн семестрдик окуу планы

 

Күндүзгү жана сырткы окуу процессинин графиги

 

Кундузгу окуу болумунун модулдук графиги

  Экономика бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасы

 


Каржы жана башкаруу кафедрасы

 
Комплекстуу-МАКтын-программасы-2022-конвертирован

2- Курстар үчүн МАКтын графиги

Сырткы бөлүмүнүн МАК боюнча графиги

3.27. Экономика багытынын МАКтын программасы.Бүтүрүүчү квалификациялык иштерин аталыштары

 

 

 

Факультеттин 2020-2021- окуу жылына түзүлгөн иш планы Факультеттин 2020-2021- окуу жылына түзүлгөн окуу усулдук кеңешмесинин планы Факультеттин 2020-2021- окуу жылына түзүлгөн окумуштуулар кеңешинин планы Факультеттин ишмердүүлүгү боюнча SWOT анализ