Биздин бүтүрүүчүлөр

Факультет [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Багыттар[/one-fourth] [one-fourth]Окуу-материалдык базасы[/one-fourth] [one-fourth]Илим изилдөө иштери[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-half-first]Маданий тарбиялык иштер[/one-half-first] [one-half]Биздин бүтүрүүчүлөр[/one-half] [/columns-container]

Кафедра

[columns-container class=»»] [one-half-first]Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш[/one-half-first] [one-half]Каржы жана башкаруу[/one-half] [/columns-container]


Биздин бүтүрүүчүлөр

Факультет түзүлгөндөн баштап, экономика багыты боюнча, өлкөбүздүн жана коңшулаш өлкөлөрдөн миңдеген жаштар жогорку билимдүү экономикалык кесипке ээ болушту. Биздин окуу жай эл аралык окуу жай макамына ээ болгондуктан, учурда чет өлкөлөрдөн келген студенттер да  билим алып жатышат. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын булуң-бурчтарында мамлекеттик кызмат орундарында, бизнес түзүмдөрүндө, башкаруу органдарында жана  чет өлкөлөрдө да үзүрлүү эмгектенип жатышат. Биздин сыймыктуу бүтүрүүчүлөр: Кадыралиев С.К.- КР ЖК IV чакыры-лышынын экс-депутаты,  Бакиров Ө.М.- КР ЖК V,VI чакырылыштарынын депутаты, Азимов Ж.М.- Ош шаарынын вице-мэри, Исмаилова Н.Р.- Ж.Баласагын атындагы КУУнун кафедра башчысы, Давыдов И.У. –РМСУ кафедра башчысы, Юсупов А.Ш.-КӨУ Окуу департаментинин директору, Чалиев О.- «О» уюлдук компаниясынын Жалал-Абад областы боюнча директору, Сотволдиева М.- КӨУ «КжБ» кафедрасынын доценти, Арынова Н.- КӨУ “ЭБЭжСИ” кафедрасынын доценти, Муртазаев А.-КӨУнин КЭФнин деканынын орун басары, Абдиева А. – Бишкек ОАО “Оптима банк” директорунун орун басары , Умурзаков Д. – жеке ишкер, Каримов Д.- «Аман банк» касса башчысы, Давлетшина Е.- КӨУнин ага окутуучу, Мингараева Р. – КӨУнин ага окутуучу, Салимов С.- «KIYIZ GROUP»  компаниясынын директору ж.б.Наши выпускники

Скрытый текст

Выпускники КУУ, в частности финансово-экономического факультета обладают необходимыми профессиональными компетенциями и в полной мере отвечают современным запросам работодателей и пользуются стабильным спросом на рынке труда не только Кыргызстана, но и за рубежом.

Факультет может гордиться такими славными выпускниками. Нет сомненья в том, что и они, в свою очередь, гордятся тем, что являются выпускниками Кыргызского-Узбекского университета финансово-экономического факультета. Наши славные выпускники:  Кадыралиев С.К.- экс-депутат IV созыва ЖК КР,  Бакиров Ө.М.- депутат V,VI созывов ЖК КР, Азимов Ж.М.- вице-мэр г.Ош, Исмаилова Н.Р.- КНУ им.Ж.Баласагына заведующая кафедрой, Давыдов И.У. –РГСУ заведующий кафедрой, Юсупов А.Ш.-К-УУ директор учебного департамента, Чалиев О.- директор сотовой компании «О» по Жалал-Абадской области, Сотволдиева М.- К-УУ доцент кафедры “Финансы и управление”, Арынова Н.- К-УУ заведующая кафедрой “Экономика, бухгалтерский учет и социальная работа”, Муртазаев А.- К-УУ заместитель декана финансово-экономического факультета, Абдиева А. – Бишкек ОАО “Оптима банк” заместитель директора, Умурзаков Д. – частный предприниматель, Каримов Д.- «Аман банк» управляющий (Араванский район), Давлетшина Е.- К-УУ старший преподаватель, Мингараева Р. – К-УУ старший преподаватель, Салимов С.- диретор компании «KIYIZ GROUP», Алмазбек уулу Бекмырза KISB банк зав.отделом «Элсом» и др.