Багыттар

Факультет [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Багыттар[/one-fourth] [one-fourth]Окуу-материалдык базасы[/one-fourth] [one-fourth]Илимий изилдөө иштери[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-half-first]Маданий тарбиялык иштер[/one-half-first] [one-half]Биздин бүтүрүүчүлөр[/one-half] [/columns-container]

Кафедра

[columns-container class=»»] [one-half-first]Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш[/one-half-first] [one-half]Каржы жана башкаруу[/one-half] [/columns-container]


 

Багыттар

Каржы-экономика факультетинде учурда төмөнкү багыттар боюнча адисттер даярдалат:

 1. 580100. “Экономика”

Профилдери:

 • “Каржы жана насыя”
 • “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”
 • “Ишкананын экономикасы жана башкаруу”
 1. 580200. “Менеджмент”
 2. 540200. “Социалдык иш”
 3. 580500. “Бизнес-информатика”
 4. 580900. “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”

Факультетте 980 студенттер күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө дистанттык билим берүү технологиясын колдонуу менен билим алышат.Направления

Скрытый текст

Подготовка кадров на финансово-экономическом факультете осуществляется по следующим направлениям:

 1. 580100. «Экономика»

Профили:

 • «Финансы и кредит»
 • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
 • «Экономика и управление на предприятии»
 1. 580200. «Менеджмент»
 2. 540200. «Социальная работа»
 3. 580500. «Бизнес-информатика»
 4. 580900. «Государственное и муниципальное управление»

На факультете получают образования 980 студентов по двум формам обучения – очная и заочная с применением дистанционных образовательных технологий.