Кафедранын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

 

[columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Тиешелүү документтер[/one-fourth] [one-fourth]Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү[/one-fourth] [one-fourth]Тарбиялык жана маданий – массалык иштери[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Өңдүрүштүк байланыштар[/one-fourth-first] [one-fourth]Кесиптик багыттары[/one-fourth] [one-fourth]Окумуштуулар кеңешинин курамы[/one-fourth] [one-fourth]Структурасы[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-half-first]Жеке укуктар[/one-half-first] [one-half]Мамлекеттик укуктук сабактар[/one-half] [/columns-container]

 Жеке укуктар кафедрасы


2.Кафедранын  түзүмү жана

профессордук-окутуучулук курамы

 

«Жеке укуктар» кафедрасын ю.и.к.,доц.м.а.  Джоробеков Т.М. жетектейт, кафедра башчысынын орун басары  Жанибеков А.А.  жана лаборант Турдугул кызы Н.   Кафедрада  эмгектенген профессордук окутуучулар жамаатынын жалпы саны  12.  Жалпы окутуучулардын ичинен  3 юридика  илимдеринин кандидаты жана доценттер,  3 ага окутуучу, 5 катардагы окутуучулар жана 1 жардамчы персонал эмгектенишет.

Жогоруда айтылып ъткън профессордук-окутуучулар жамааты факультеттеги билим алып жатышкан студенттердин сапаттык аң-сезимин өркүндөтүп, терең билим алуусу  үчүн  өздөрүнүн чыгармачылык  эмгектенүүлөрү менен зор салымдарын кошуп келишет.   Заман талабына ылайык билим берүүнүн жаңы усулдарын колдонуу менен келечектеги укук коргоо органдарынын ээлерин,  теориялык жана практикалык билимин айкалыштырууда  актуалдуу  маселелердин үстүндө иштөөдө өз алдынча иш алып баруу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүдө.

«Жеке укуктар » кафедрасынын профессордук — окутуучулук курамы.