Структурасы
[columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Окуу-усулдук иштери[/one-fourth] [one-fourth]Факультетке тиешелүү документтер[/one-fourth] [one-fourth]Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth]Тарых-филология факультетинин маданий-массалык иштери[/one-fourth] [one-fourth]Өндүрүштүк байланыштар[/one-fourth] [one-fourth]Окуу-материалдык база[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Окумуштуулар кеңешинин курамы[/one-fourth-first] [one-fourth]Структурасы[/one-fourth] [one-fourth]Адис чыгаруучу жана тейлөөчү кафедралар[/one-fourth] [one-fourth]Факультеттин бүтүрүүчүлөрү[/one-fourth] [/columns-container]

 


[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Тарых жана философия[/one-fourth-first] [one-fourth]Кыргыз филологиясы[/one-fourth] [one-fourth]Англис филологиясы[/one-fourth] [one-fourth]Орус филологиясы[/one-fourth] [/columns-container]