Кафедранын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

 Мамлекеттик укуктук сабактар кафедрасы


«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

Кафедрада 12 жогорку квалификациялуу окутуучулар иштешет.
Алар:
— 4 ю.и.к.,доц.м.а. Тольбаев Б.Л., Орозбаева Г.Б., Мамасаидов А,М. Токторов А.Э.
— 7 ага окутуучулар Алиев Т.Т.,Маматбай у А., КочкоровК.К., Ахмедова Н.П., Мавлянова Т.А., Кошоков Т.Т.
— 3 окутуучулар Мойдунова С.К., Аширбаева Н.К.

Кафедрада студенттерди окутуу К-ЪУнун окуу планына ылайык ишке ашырылат жана 30 юридикалык предметтери боюнча билим берилет.
Окутуу бир канча окуу программалар боюнча жүргүзүлөт; сырткы бөлүм жана күндүзгү бөлүм. Бакалавр системасында күндүзгү – 4жыл, сырткы (дистанттык) — 5 жыл.
Кафедранын негизги максаты юристтердин профессионалдык ишмердүүлүгүн ишке ашырууда укукту колдонуунун бардык чөйрөлөлөрүндө билимин өркүндөтүүгө жардам берүү болуп эсептелет.
Бардык предметтерди өздөштүрүү негизги тапшырмаларды чечүүгө багытталат:
— болочок юристтерге керек болгон толук билим менен камсыз кылуу;
— профессионалдык кадрларды камсыз кылуу;
— калкка ар тараптуу юридикалык жардам көргөзүү.

 

 

 

Тольбаев Бахтияр Латиханович

«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын кафедра башчысынын

Мойдунова Сулуукан Кожоевна

«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын башчысынын орун басары

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial