Мамлекеттик укуктук сабактар

Кафедрасынын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

Кафедранын тарыхы

Кафедранын тарбиялык — маданий ишмердүүлүгү

Кафедранын окуу-усулдук иштери

 

Алиев Талибжон Тойчиевич

Эмгектик кызматы:  Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук   сабактар» кафедрасынын ага

окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                           

Туулган жылы: 07.10.1967 ж.

Улуту:  Өзбек

Үй-бүлөлүк абалы: Үй-бүлөлүү,  1 уулдун атасы.

Билими:  Жогорку. 1990-1995-жж Ош Мамлекеттик

Университети, Тарых-филология факультети.

Адистиги: тарыхчы

1995-1998-жж Ж..Баласагын атындагы  Кыргыз

Улуттук университети, Юридика факультети.

Адистиги: Юрист.

Эмгек жолу: 1995-2010  Кыргыз-Өзбек   Университетинин

Тарых-филология факультетинде окутуучу,

2010-2015-жж Кыргыз-Өзбек Университетинин

Юридика-бажы  факультетинин  «Мамлекеттик

укуктук сабакта» кафедрасынын  ага окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы: 36 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 26 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 8

Сыйлыктары: К-ӨУ ардак грамотасы, Билим берүүнүн

мыктысы.  КРнын Ардактуу инсан ордени

Байланыш даректери: мобил: (0555) 68-68-40

 

Маматбай уулу Арслан  

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин

«Мамлекеттик укуктук    сабактар» кафедрасынын ага окутуучусу.

Туулган жылы: 09.06.1983

Улуту: Кыргыз                                                          

Үй-бүлөлүк  абалы:  2  кыз, 1 уулдун атасы.   

 Билими;    Жогорку. 2000-2005-жж  Кыргыз-Өзбек  Университети,

Юридика-бажы факультети.

Адистиги: Юриспруденция. Квалификациясы: Юрист.

 Эмгек жолу;2012-ж Кыргыз-Өзбек Университетинин   Юридика- бажы  факультетинин ага окутуучусу.

2013-2018 ж  Кыргыз-Өзбек Университетинин  Юридика-бажы факультетинин

«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын  башчысынын орун басары.

2015 жылдан ага окутууучу.

Жалпы эмгек стажы; 9 жыл         

Илимий-педагогикалык стажы;9 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны; 4

Сыйлыктары;   Кыргыз-Өзбек Университетинин ардак грамотасы, факультеттин грамотасы. Мыкты куратор- 2014 ЮБФ, Мыкты окутуучу -2015  ОшМСУ, Мыкты  окутуучу-2016.

 Байланыш даректери;мобил: (0778) 09 75 19

  Кочкоров Кубатбек Кубанычбекович

Эмгектик кызматы:Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук    сабактар» кафедрасынын ага окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                           

Туулган жылы:01.11.1987-ж

Улуту: Кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы: 2 кыз 1уул  атасы

Билими: Жогорку. 2005-2010-жж  Ош Мамлекеттик Юридикалык

институту, Соттук-прокурордук факультети.

Эмгек жолу: 2010- 2012-жж. Ош гуманитардык-педагогикалык

институтунын  окутуучусу,

2012-ж Кыргыз-Өзбек  Университетинин Юридика-бажы

факультетинин «Мамлекеттик- укуктук сабактар»

кафедрасынын  окутуучусу,

2017-2018-жж Юридика-бажы факультетинин Юридикалык

клиникасынын  башчысы.

2016-ж Кыргыз-Өзбек  Университетинин Юридика-бажы

факультетинин «Мамлекеттик укуктук сабактар»

кафедрасынын ага окутуучусу,

Жалпы эмгек стажы: 11  жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 11  жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны:    3

Сыйлыктары:ОшМСУ  «Алкыш»,  Кыргыз Республикасынын

Социалдык өнүктүрүү министрлигинин «Ардак грамотасы»

Байланыш даректери: мобил: (0778) 81 00 01

 Кошоков Тынчтыкбек Тажибаевич

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук  сабактар» кафедрасынын ага окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                           

Туулган жылы:  20.01.1989 ж.

Улуту: Кыргыз.

Үй-бүлөлүк абалы:Үй-бүлөлүү,  1 уул, 3 кыздын атасы.

Билими: Жогорку. 2006-2011-жж Кыргыз-Өзбек

Университети. Юридика-бажы факультети

Адистиги: Бажы иши, 2011-ж

Ош М.Ю.И. 2013-жыл.

2017-жыл квалификация юрист.

Эмгек жолу: 2011-2015  Кыргыз-Өзбек  Университетинин

«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын

ага окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы:10 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 10 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны:       7

Сыйлыктары: КӨУнүн алкышы, грамотасы, Юридика-бажы

факультетинин ардак грамотасы.

Байланыш даректери:  мобил: (0773) 08 08 16

Ахмедова Наргиза Пазыловна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук    сабактар» кафедрасынын ага окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                           

Туулган жылы:27.03.1988 ж.

Улуту: Өзбек

Үй-бүлөлүк абалы:  Үй-бүлөлүү,  1 уулдун энеси

Билими:Жогорку. 2006-2011-жж Кыргыз-Өзбек

Университети. Юридика-бажы факультети

Адистиги: Бажы иши

Эмгек жолу: 2011-жылдан  Кыргыз-Өзбек   Университетинин

«Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын

ага окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы:  10 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 10 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 10

Сыйлыктары:КӨУнүн алкышы, 8-март Эл аралык

Аялдардын күнүнө карата университеттин

Ардак грамота. Юридика-бажы факултетинин

ардак грамотасы

Байланыш даректери: мобил: (0550) 81 91 21

 Мавлянова Тургунжан Абдырахмановна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук   сабактар» кафедрасынын ага окутуучусу,

2012 жылдан тартып  Тарбиялык  иштер

боюнча декандын  орун басары.

Өздүк туралуу маалымат:                                    

Туулган жылы: 10.06.1987 ж.

 Улуту:Кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы: Үй-бүлөлүү,  2  кыз, 3 уулдун энеси.

Билими:Жогорку. 2006-2011-жж  Ош Мамлекеттик

Юридикалык институтунун «Адвокатура жана

Юстиция» факультети.

Адистиги: Юриспруденция

Квалификациясы: Юрист

Эмгек жолу: 2011-ж Кыргыз-Өзбек Университети, Юридика-бажы

факультетинин ага окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы: 9 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 9 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 6

Сыйлыктары:  КӨУ нун  «Ардак грамотасы», «Мыкты илимий

макала»  номинациясы,Ош шаардык Мэриясынын

«Ардак грамотасы», Билим,илим кызматкерлеринин

Профсоюзунун  Ош облустук

комитетинин « Ардак грамотасы»

Байланыш даректери: мобил: (0771) 93 95 98

 Мойдунова Сулуукан Кожоевна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин

«Мамлекеттик-укуктук сабактар» кафедрасынын окутуучусу

Өздүк туралуу маалымат:                          

Туулган жылы:05.02.1988 ж.

Улуту:  Кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы: Үй-бүлөлүү,  1  кыз, 1 уулдун энеси.

Билими: Жогорку. 2015-ж  Кыргыз – Өзбек

Университетинин, Юридика-бажы факультети

Адистиги: Юриспруденция

Квалификациясы: Юрист

Эмгек жолу: 2011-ж. Юридика-бажы   факультетинин

тех.оператору

2012-ж.  «МУС» кафедрасынын лаборанты

2013-ж. «Криминалистика» каанасынын башчысы

2013-ж.  Юридика-бажы факультетинин

методисти

2015-ж. «МУС» кафедрасынын окутуучусу

Жалпы эмгек стажы:  10 жыл

Педагогикалык стажы: 6 жыл

Сыйлыктары: КӨУнун «Алкыш»  2012ж

ЮБФнын Ардак грамотасы   2012ж

КӨУнун проф.союз ком.  Ардак грамотасы 2013ж

Б.Сыдыков атындагы Эл аралык КӨУнун

«Ардак   грамота» 2021-ж

Байланыш даректери:мобил: (0773) 64-86-86

Аширбаева Нарбү  Калиловна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук    сабактар» кафедрасынын  окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                          

Туулган жылы: 12.11.1987-ж

Улуту: Кыргыз

Үй-бүлөлүк  абалы: 1 кыз 1 уулдун энеси

Билими: Жогорку. 2008-2013-жж  Ош Мамлекеттик

Юридикалык институту, «Укук жана ишкердүүлүкк» факультети.

Эмгек жолу:2013- 2021-жж. Кыргыз-Өзбек  Университетинин

Юридика-бажы  факультетинин   «Мамлекеттик — укуктук сабактар»  кафедрасынын  окутуучусу,

Жалпы эмгек стажы:8  жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 8  жыл 

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны:8

Сыйлыктары: К-ӨУ нүн   «Алкыш»,  8-март Эл аралык Аялдардын

күнүнө карата университеттин  «Ардак  грамотасы»

Юридика-бажы  факультетинин   «Ардак  грамотасы»

Байланыш даректери: мобил: (0773) 15 07 12

Зияидин кызы Акылай.

Эмгектик кызматы:Юридика-бажы факультетинин  «Мамлекеттик- укуктук    сабактар» кафедрасынын окутуучусу.

Туулган жылы:16.12.1991

Улуту: Кыргыз                                                          

Үй – бүлөлүкк абалы: Үй-бүлөлүү,  1 кыз 1уулдун энеси

Билими; Жогорку. 2010-2015-жж  Кыргыз-Өзбек Университети,   Юридика-бажы факультети.

Адистиги: Юриспруденция.Квалификациясы: Юрист.

Эмгек жолу; 2015-ж Кыргыз-Өзбек Университетинин Юридика- бажы  факультетинин окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы; 6 жыл

Педагогикалык  стажы: 6 жыл

Байланыш даректер: мобил: (0999)  00 76 27

Кенешбек кызы Нуржан

Эмгектик кызматы:Юридика-бажы факультетинин  «Мамлекеттик- укуктук    сабактар» кафедрасынын окутуучусу.

Туулган жылы:19.02.1991

Улуту:   Кыргыз                                                         

Үй – бүлөлүкк абалы:Үй-бүлөлүү,  3  уулдун энеси

 Билими:Жогорку. 2009-2014-ж.Ош мамлекеттик Университети,Тарых-Юридика факультети. Адистиги: Юриспруденция. Квалификациясы: Юрист.

 Эмгек жолу:2020-ж Кыргыз-Өзбек Университетинин Юридика- бажы  факультетинин окутуучусу.

Жалпы эмгек стажы:  1 жыл         

Педагогикалык стажы:  1 жыл                                

 Байланыш даректери; мобил: 0776 85 08 58

 

                                     

Бакытбекова Айзирек Бакытбековна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин  «Мамлекеттик -укуктук    сабактар» кафедрасынын окутуучусу.

Туулган жылы:05.11.1993 

Улуту:  Кыргыз                                                          

Үй – бүлөлүкк абалы:-. 

Билими: Жогорку. 2011-2016-ж. Кыргыз-Өзбек Университети,   Юридика-бажы факультети.                                                           

   Адистиги: Юриспруденция. Квалификациясы: Юрист.

 Эмгек жолу: 2020-ж Кыргыз-Өзбек Университетинин  Юридика- бажы  факультетинин окутуучусу.       

Жалпы эмгек стажы: 4 жыл                           

Педагогикалык стажы: 1 жыл                                   

 Байланыш даректери:мобил: (0709) 46 11 40

Сатыбаева Гульзирек Амановна

Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик

укуктук   сабактар» кафедрасынын  окутуучусу.

Өздүк туралуу маалымат:                          

Туулган жылы: 20.05.1988-ж

Улуту: Кыргыз

Үй-бүлөлүк  абалы: 1 кыз 2 уулдун энеси

Билими: Жогорку. 2008-2013-жж  Ош Мамлекеттик

Юридикалык институту, «Соттук прокуратура » факультети.

Эмгек жолу: 2021- 2022-жж. Кыргыз-Өзбек  Университетинин

Юридика-бажы  факультетинин  «Мамлекеттик  укуктук сабактар»  кафедрасынын  окутуучусу,

Жалпы эмгек стажы: 4  жыл

 Илимий-педагогикалык стажы: 1  жыл

Байланыш даректери: мобил: (0550) 06 06 25

 

                                       

РЕЗЮМЕ

Аты-жөнү
Турдугул кызы Назгул
Туулган күнүжанажери:
12.05.1996 Ошобласты,Кара-Суурайону,Лангарайылы
Жарандыгы:
Кыргыз Республикасы
Улуту:
Кыргыз
Үй-бүлөлүкабалы:
Үй-бүлөлүү
Байланышмаалыматтары:

-үй дареги:

-телефондору (үй,жумуш,уюлдук):

-e-mail:

Шералыайылы,

+996553850405

+996221120596

nazgulandazova@mail.ru

Билими:( хронологиялык

иреттеакыркыокуган

жеринен

баштапкийинкилерижазылат)

Юриспруденция

Бакалавр

2014-2018

Юриспруденция

Магистратура

2019-2021

Тилдердибилүү:
Кыргыз тили

Орус тили

Жалпы стаж:
3жыл
Педагогикалык стаж:
Илимдеги

даражасыжананаамдары:

Магистр
Алгансыйлыктары:
Кошумча көндүмдөрү:
Microsoft Word

Microsoft Office

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial