Кафедрасынын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

      «Мамлекеттикукуктук сабактар» кафедрасынын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

        Кафедрада 16 жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет.
Алар:

—  1 ю.и.д., профессор Көкөева А.М.
— 2
ю.и.к.,доц.м.а. Орозбаева Г.Б., Мамасаидов А,М.
— 6
ага окутуучулар Алиев Т.Т., Маматбай у А., КочкоровК.К.,  Ахмедова Н.П.,   Мавлянова Т.А., Кошоков Т.Т.
— 7
катардагы окутуучулар Мойдунова С.К., Аширбаева Н.К Зияидин к А., Кенешбек к Н., Бакытбекова А.Б.,  Сатыбаева Г.А., Турдугул к Н.

        Кафедрада студенттерди окутуу КӨЭАУнун окуу планына ылайык ишке ашырылат жана 28 юридикалык предметтери боюнча билим берилет.Окутуу бир канча окуу программалар боюнча жүргүзүлөт; сырткы бөлүмү жана күндүзгү бөлүм. Бакалавр системасында күндүзгү мөөнөт – 4жыл, сырткы мөөнөт — 5 жыл.
        Кафедранын негизги максаты юристтердин профессионалдык ишмердүүлүгүн ишке ашырууда укукту колдонуунун бардык чөйрөлөлөрүндө билимин өркүндөтүүгө жардам берүү болуп эсептелет.
       Бардык предметтерди өздөштүрүү негизги тапшырмаларды чечүүгө багытталат:
болочок юристтерге керек болгон толук билим менен камсыз кылуу;
профессионалдык кадрларды камсыз кылуу;
калкка ар тараптуу юридикалык жардам көргөзүү.

 

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial