Илимий-иштер жана тышкы байланыштар

Факультет


«ДТТжМ»нын паспорту               Окуу-усулдук багыты            Илимий-иштер жана тышкы байланыштар            Маданий-массалык иштер


Илимий –изилдөө иштери

Табигый-педагогикалык факультетинин «Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия усулу» кафедрасынын окутуучулары  өздөрүнүн илимий-изилдөө иштерин доктордук жана кандидаттык диссертация түрүндө жүргүзүп жатышат.

Доктордук диссертациялар:

  1. Узакбаев И.С. -Педагогические основы применения кыргызских народных танцев и танцевальных упражнений в физическом воспитании учащихся. Илимий консультант п.и.к., проф.Анаркулов Р.Ф.

Кандидаттык диссертациялар:

1.Баймуратов К.К. – Тема: «Жогорку класстарга билим берүү жараянында  аскерге чейинки жана дене даярдык каражаттарынын биримдигин камсыздоо» -илимий жетекчиси  п.и.к. проф. Анаркулов Х.Ф.

2.Каимов К.К.-Тема: «Национальные и подвижные игры как средство развития физических качеств у школьников 9-10 лет».- илимий жетекчиси п.и.к.,доцент Узакбаев И.С.

Кафедранын профессордук-окутуучулар жамааты жалпы кафедралык изилдөө темаларын жана өздөрүнүн илимий багыттары боюнча алардын натыйжаларын окуу-тарбия жараянына киргизүү боюнча системалык түрдө иш алып барып жатышат.

Кафедранын доценти Узакбаев И.С. “Жалпы билим берүү мектептеринде дене тарбия сабагы” деген окуу куралы, “Билимиңды текшер” (Дене тарбиянын назарияты жана усулу боюнча тесттик материалдар) окуу колдонмо, педагогикалык жана мамлекеттик практика боюнча иш кагаздары (күндөлүк)  даярдап, жарыка чыгат.

Окумуштуу даражалуулардын үлүшү  20,0% түздү.

Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча кандидаттык диссертациялар -2, алар Баймуратов К.К. «Жогорку класстарга билим берүү жараянында  аскерге чейинки жана дене даярдык каражаттарынын биримдигин камсыздоо»  темадагы, Каимов К.К. «Национальные и подвижные игры как средство развития физических качеств у школьников 9-10 лет» темадагы илимий иш үстүндө иштеп жататышат.

 Илимий жана окуу-усулдук басылмалар

Кафедранын окутуучу жамааты 2014 жылы  чет өлкө,  республикалык жана  КӨУнин илимий журналдарында  7 макала жарык көрдү.

Ф.А.А.
Макаланын темасы
Качан?
Каерде?
Кайсы жылы?
1.
Узакбаев Ибраим Советович,

Дуйшеев Базарбай Эшенкулович

Жеңил атлетика сабагында кыймыл оюндарды пайдалануу усулу
2014ж
Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

2014ж
2.
Узакбаев Ибраим Советович,

Матазимов Нурлан Каныбаевич

Дене тарбия сабагында көнүгүүлөрдү, кыймыл-аракеттерди бөлүкчөлөргө бөлүү менен үйрөтүү усулу
2014ж
Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

2014ж
3.
Узакбаев Ибраим Советович
Технология личностно ориентированного физического воспитания студентов В ВУЗах.
2014ж
Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

2014ж
4.
Узакбаев Ибраим Советович
Научно-исследовательская и методическая деятельность ЕПФ.
2014ж.
НОТ

ОшМСУ

2014ж.
5.
Баймуратов Кубаныч Курманбекович
Обеспечение единства допризывной и физической подготовки старшеклассников в образовательном процессе.
2014ж
Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

2014ж
6.
Баймуратов Кубаныч Курманбекович
О проблемах подготовки юношей к службе в армии.
2014ж
Бишкек шары,

Вестник №3 КМЮА

2014ж
7.
Амиракулов Нуралы Мамайович
Аймактын жаратылыш компоненттери жөнүндө түшүнүк
2014 ж
НОТ

ОшМСУ

2014ж

 


Илимий байланыштар, кызматташтык:

“Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия усулу” кафедрасы бир канча ЖОЖдор менен илимий байланыштарды жана кызматташтыкты жүргүзүп келе жатат. Алардын ичинде:

  • Кыргыз Мамлекеттик дене тарбия академиясы
  • ОшМУ “Дене тарбия” кафедрасы
  • ОГПИ  “Дене тарбия” кафедрасы
  • Ош технологиялык университети
  • ЖАМУ  “Дене тарбия” кафедрасы
  • Баткен мамлекеттик университети
  • Ташкент дене тарбия институти
  • Фергана мамлекеттик университети
  • Казак мамлекеттик спорт жана туризм академиясы.

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРТИИНИН БАЙЛАНЫШЫ

  

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial