Естественно-педагогический факультет

Факультеттин паспорту                                                   Факультеттин тарыхы       

Илимий-изилдөө иштери                                                 Эл аралык байланыштар жана инвестиция 

Окумуштуулар кеңешинин курамы                             Окуу-усулдук ишмердүүлүк

Тарбиялык жана маданий-массалык иштер            Структурасы

[one-fourth]ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУТУУНУН УСУЛУ   

[/one-fourth] [one-fourth]ФИЗИКА ЖАНА МАТЕМАТИКА ОКУТУУНУН УСУЛУ[/one-fourth] [one-fourth]ДЕНЕ-ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ  ЖАНА  УСУЛУ[/one-fourth] [one-fourth][/one-fourth] [vertical-spacer] [columns-container class=»»]

[one-fourth]

ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН УСУЛУ

[/one-fourth] [one-half] БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УСУЛУ[/one-half] [/columns-container]

 

Узакбаев Ибрайим Советович

факультеттин деканы, п.и.к., доцент


 


Кабилова Жамиля  Турсуновна

факультеттин тарбиялык иштери боюнча декандын орун басары, ага окутуучу.


Орозбаева Айтбү Ысмаиловна

факультеттин окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы, ага окутуучу.