«ДТТжМ»нын паспорту

ДЕНЕ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ ЖАНА УСУЛУ

КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ

ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

  

ДЕНЕ ТАРБИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ

  

КАФЕДРАСЫНЫН

 

П А С П О Р Т У

         

                                                        1.ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

1. Кафедранын түзүлгөн жылы;       1994

2.Факультеттин аталышы; Табигый-Педагогикалык

3.Кафедра башчысынын аты-жөнү;

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Разыков Толкун Суюнбаевич,

4.Кафедра башчысын бекиткен жыл;        2018 года


Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial