Гуманитардык-педагогикалык факультет

 


Факультеттин паспорту Факультеттин тарыхы Структурасы
Илимий-изилдөө иштери Эл аралык байланыштар жана инвестиция Тарбиялык жана маданий-массалык иштер
Окумуштуулар кеңешинин курамы Окуу-усулдук ишмердүүлүк

Кафедра

ДЕНЕ-ТАРБИЯ НАЗАРИЯСЫ  ЖАНА  УСУЛУ БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УСУЛУ
Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү педагогикасы жана методикасы ДЕНЕ-ТАРБИЯ  ЖАНА  СПОРТ КАФЕДРАСЫ
ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

Комплекстуу-МАКтын-программасы-2022-конвертирован

Сырткы бөлүмүнүн МАК боюнча графиги

2- Курстар үчүн МАКтын графиги

Модулдун графиги_ГПФ

Кундузгу болумдун 4- курстары учун МАКтын графиги

Кундузгу болумдун 4- курстары учун баяндоо лекцияларынын графиги

4-курс жыйынтыктоочу текшерүү тапшыруунун графиги 

4-курс жыйынтыктоочу текшерүү кайра тапшыруунун графиги

Сырткы болумдун 5- курстары учун МАКтын графиги

Сырткы болумдун 5- курстары учун баяндоо лекцияларынын графиг

 

 

 

 

 

Узакбаев Ибрайим Советович

факультеттин деканы, п.и.к., доцент


 

 


Орозбаева Айтбү Ысмаиловна

факультеттин окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы, ага окутуучу.