ТИББ мобилдүүлүк

Эл аралык байланыштар жана инвестиция 


К-ӨУнун ректору,

профессор Ч.К.Райымбаевге

 

 

Сунуштоо

 

 

2018-2019-окуу жылына  табигый-педагогикалык факультетинин студенттерин ички мобилдүүлүк боюнча төмөнкү университеттерге жөнөтүүнү сунуштайбыз

И.Арабаев атындагы КМУга жөнөтүлүүчү студенттер:

 

 1. Педагогика багытынын “башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы” профили боюнча

П-1-16 тайпасы

 1. Алмасбек кызы Эсмигул — тел., 0778080679
 1. Табигый илимий билим берүү багытынын «Биология» профили боюнча

 

ТИББб-17  тайпасы

 

 1. Анаркулова Нуржамал – тел., — 0702655537;

ТПФнын деканы, доцент:                                                    Узакбаев И.С.

23.10.2018-ж.

К-ӨУнун ректору,

профессор Ч.К.Райымбаевге

 

 

Сунуштоо

 

 

2018-2019-окуу жылына  табигый-педагогикалык факультетинин студенттерин ички мобилдүүлүк боюнча төмөнкү университеттерге жөнөтүүнү сунуштайбыз

БГУга жөнөтүлүүчү студенттер:

 

 1. Физика-математикалык билим берүү багытынын «математика» профили боюнча

ФМББм-17 тайпасы

 

 1. Аббазова Кызжибек Аббазовна — тел., 0771771643

 

 

 1. Педагогика багытынын “башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы” профили боюнча

П-2-16 тайпасы

 1. Самиева Умида Рахимовна — тел., 0776250899

ТПФнын деканы, доцент:                                                    Узакбаев И.С.

К-ӨУнун ректору,

профессор Ч.К.Райымбаевге

 

 

Сунуштоо

 

 

2018-2019-окуу жылына  табигый-педагогикалык факультетинин студенттерин ички мобилдүүлүк боюнча ЖАМУга жөнөтүүнү сунуштайбыз

 1. Педагогика багытынын “башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы” профили боюнча

П-1-17 тайпасы

 1. Каныбек кызы Бегимай — тел., 0773306096
 1. Физика-математикалык билим берүү багытынын «информатика» профили боюнча

ФМББи-16 тайпасы

 

 1. Ташмырза кызы Жыпар — тел., 0774014652;

 

 1. Табигый илимий билим берүү багытынын «Биология» профили боюнча

 

ТИББб-17  тайпасы

 

 1. Осконбаева Кымбат – тел., — 0776483462;
 2. Жакупова Айтурган – тел., 0777072007;

ТИББг-17 тайпасы

 1. Абдисейит кызы Айдана – тел., 0774195271;

ТИББб-16 тайпасы

 

 1. Адиева Эльмара – тел., 0708157848

Дененин маданияты багытынын “педагогикалык, аскерге чейинки даярдык ”  профилдери боюнча

ДТ – 17  тайпасы

 

 1. Абдурашидов Суйунбек – тел., 0771773747;
 2. Жылдызбек уулу Урмат – тел., 0702706551;

ТПФнын деканы, доцент:                                                    Узакбаев И.С.

К-ӨУнун ректору,

профессор Ч.К.Райымбаевге

 

 

Сунуштоо

 

 

2018-2019-окуу жылында  табигый-педагогика факультетинен сырткы мобилдүүлүк боюнча Казакстандын Шымкент шаарындагы Мирас университетине төмөнкү студенттерди жана окутуучуларды жөнөтүүнү сунуштайбыз.

 

А) 550200. Физика-математикалык билим берүү багытынын  «информатика»  профили боюнча:

ФМББи-16 тайпасы

 

 1. Кубанычбек кызы Гулнара — тел., 0773100737;
 1. Педагогика багытынын “башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы” профили боюнча:

П-1-16 тайпасы

 1. Ноумбаева Таджихон – тел., 0770149789.

Б) Төмөнкү окутуучуларды:

 1. Узакбаев Ибрайимжан Советович – п.и.к., доцент;
 2. Джудемишова Динара Айдарбековна – ага окутуучу;
 3. Камилова Лола Токтомуратовна – г.и.к., доц.м.а.

 

 

ТПФнын деканы, доцент:                                                    Узакбаев И.С.

03.04.2019-ж.

К-ӨУнун ректору,

профессор Ч.К.Райымбаевге

 

 

Сунуштоо

 

 

2018-2019-окуу жылында  табигый-педагогика факультетинен сырткы мобилдүүлүк боюнча Өзбекстандын Фергана шаарындагы Фергана университетине төмөнкү студенттерди жөнөтүүнү сунуштайбыз:

 1. Физика-математикалык билим берүү багытынын «математика» профили боюнча:

ФМББм-16 тайпасы

 

 1. Жакыпова Өмүркан — тел., 0776163218;

 

 1. Физика-математикалык билим берүү багытынын «информатика» профили боюнча:

ФМББи-16 тайпасы

 

 1. Маматов Кубанычбек — тел., 0771424074;
 1. Педагогика багытынын “башталгыч билим берүүнүн усулу жана педагогикасы” профили боюнча:

П-1-16 тайпасы

 1. Мирлан кызы Мырзайым – тел., 0772730878.

 

П-1-17 тайпасы

 1. Жаныбек кызы Кумара – тел., 0776815007.

 

 1. Дененин маданияты багытынын “педагогикалык, аскерге чейинки даярдык ” профилдери боюнча

 

ДТ – 17  тайпасы

 

 1. Осмонов Нурсултон – тел., 0779086696;
 2. Бакыт уулу Калыбай –тел., 0702919597;

 

 1. Табигый илимий билим берүү багытынын «Биология» профили боюнча

 

ТИББб-17  тайпасы

 

 1. Туйгунова Адина – тел., — 0776763107;
 2. Тойчиева Сарвиноз – тел., 0509991310;

 

ТПФнын деканы, доцент:                                                    Узакбаев И.С.

17.04.2019-ж.