Маданий-массалык иш-чаралар

Профсоюздун бюро жетекчилери      жамааттык келишим      Отчет


Маданий-массалык иш-чаралар        Профсоюз комитетинин тарыхы