Кесиптик багыттары

Эл аралык ишмердүүлүкФАКУЛЬТЕТТИН КЕСИПТИК БАГЫТТАРЫ

 

Бүгүнкү күндө факультетибизде эл чарбасында өтө керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат:

 

Багыттардын      шифри Багыттардын аталышы Ыйгарылуучу квалификация
Кыргызча Орусча
1 570700 Текстиль жана костюм исскуствосу Искусство костюма и текстилья(очный,вечерный)  

Бакалавр

2 740700 Жеңил өнөр-жай 

Буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Технология и конструирования изделий легкой промышленности (очный,заочный)  

Бакалавр

3 570400 Дизайн(ЖРТ талап кылынбайт) Дизайн(без ОРТ) 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

4 570022 <<Декоративдик колдонмо искусствосу жана элдик кол өнөрчүлүк>> 

(ЖРТ талап кылынбайт)

Декаративно прикладное искусство и народные промыслы(без ОРТ) 

(очный)

 

Бакалавр

5 710100 Информатика жана 

Эсептөө техникасы

Информатика и вычислительная техника 

(очный,вечерный)

 

Бакалавр

6 640200 Электроэнергетика жана электротехника Электроэнергетика и электротехника 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

7 610300 Агроинженерия 

(электрдик жабдуулар жана электротехнологиялар)

(очный,заочный)

Агроинженерия 

(электро обородувание и электротехнология)

 

Бакалавр

8 570025 Графика Графика (без ОРТ) Адистик
9 670200 Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

 

  1. Өндүрүштүк байланыштары

 

Факультетте кесипке даярдоо иши өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта ишке ашат. Факультеттин кафедралары КР аймагындагы, жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү өз профилдерине туура келген өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта. Ал байланыштардын алкагында факультетибиздин студенттеринин практикалык окуу сабактары,, окуу-таанышуу жана өндүрүштүк практикалары, диплом алдындагы практикалары, экскурсиялар уюштурулат,

Ал байланыштарды төмөнкүдөй элестетүүгө болот.

АО Сымбат, Бишкек АК “Илбирс” “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, ЖИ IGAMOD тигүү ишканасы. АО Кызыл-Кия тигүү фабрикасы,   “Германиялык технологиялык борбору” эл аралык уюму, Beeline компаниясы, БТА банкы, Айыл өкмөттөр, “Градиент” фирмасы , “Максат” АК, Токтогул ГЭС каскаддары, АООТ “Ошэлектро”, ООФ ОАО“Кыргызтелеком”, Ipswich, ОшГТС,

МПО                          теплоснабжение,                          “Гений”                               окуу борбору,                                      ж.б

2.Стденттер Кызыл-Кия тигүү фабрикасында

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial