Инженерно-технологический факультет

[columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Окуу-усулдук иштери[/one-fourth] [one-fourth]Тиешелүү документтер[/one-fourth] [one-fourth]Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү[/one-fourth] [/columns-container]

Эл аралык ишмердүүлүк

 

[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Тарбиялык жана маданий – массалык иштери[/one-fourth-first] [one-fourth]Өңдүрүштүк байланыштар[/one-fourth] [one-fourth]Кесиптик багыттары[/one-fourth] [one-fourth]Окумуштуулар кеңешинин курамы[/one-fourth] [/columns-container]

Перечень ГОС вопросов. Pdf

ГОС . экзамендин суроолору

Кыргызча

Орусча


[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Структурасы[/one-fourth-first] [one-fourth]Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы[/one-fourth] [one-fourth]Компьютердик технологиялар жана энергетика[/one-fourth] [/columns-container] Инж.-тех.факультет