28-апрель куну КӨУнун Чет тилдери кафедрасынын окутуучусу, магистр А.А.Каримова zoom программасы аркылуу англис тили сабагынан коргозмолуу ачык сабакты ийгиликтуу отту.

28-апрель куну Кыргыз-Озбек университетинин Чет тилдери кафедрасынын окутуучусу, магистр А.А.Каримова zoom программасы аркылуу англис тили сабагынан коргозмолуу ачык сабакты ийгиликтуу отту. Сабак каржы- экономика факультетинин кундузгу болумунун СИ-19 тайпасынын студенттери менен «What is business» темасынын алкагында уюштурулду. Окутуучунун педагогикалык чеберчилиги студенттерге берген билими аркылуу бааланды. Сабак учурунда студенттер тарабынан азыркы кырдаалга байланыштуу мыкты диалогдор тузулду, суроо-жооп менен катар ишкердик, акча бирдиги тууралуу кенири талкуу болду. Ошондой эле сабактын журушундо окутуучу бир нече интерактивдуу усулдары колдонду.