25-февралда Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин жаш илим изилдөөчүлөрү үчүн “Илимий макаланы кантип жазуу керек?” деген темада семинар өтүү

25-февралда Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин жаш илим изилдөөчүлөрү үчүн “Илимий макаланы кантип жазуу керек?” деген темада э.и.к., Ош ТУнун профессору Абдиев Мурат Журатович илимий-методикалык семинар өтүп берди.
Аталган семинарды Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин окуу иштери боюнча проректору Исаков Топчубай Эргешович уюштурду.