«Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш» кафедрасында кесиптик келечек ээлерин даярдоо төмөндөгүдөй профилдер боюнча жүргүзүлөт:

  1. 580100- «Экономика» багыты боюнча «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)
  2. 580200- «Менеджмент» багыты боюнча «Уюмдун менеджменти» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)
  3. 540200. “Социалдык иш” багыты боюнча “Социалдык иш” профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)