Окумуштуулар кеңешинин отуруму болуп өттү.

Күн тартибинде университетте жүргүзүлүп жаткан ички мониторингдердин жыйынтыктары;
жетишкендиктер, көйгөйлөр, алдыдагы милдеттер;
Университтеттин кадрдык саясаты тууралуу (кабыл алуу, кадрлардын резерви, квалификацияны жогорулатуу ж.б.);
Университеттеги ваканттык орундарга конкурстук шайлоо ѳткѳрүү (ага окутуучу, доцент, профессор); маселелери каралып, Окумуштуулар кеңеши тарабынан сунуш-пикирлер айтылып талкууланды.
Соңунда алып чыгылган маселелер Окумуштуулар кеңеши тарабынан жактырылып, бир добуштан кабыл алынды.