2022-жылдын 26-январында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин окуу-усулдук кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү

2022-жылдын 26-январында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин окуу-усулдук кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү.
Күн тартибинде окуу процессинде маалыматтык-библиотекалык ресурстарды пайдаланууну камсыздоо, жоболорду талкуулоо жана университеттин Окумуштуулар кеңешине сунуштоо, окуу-усулдук колдонмолорду талкуулоо жана бекитүү маселелери каралды.