“2020-жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо” жылына жогорку окуу жайлардын (КМУ, ТалМУ, НМУ, ЫМУ, ОГПИ) ортосундагы мобилдештирүү, тажрыйба алмашуу максатында “Онлайн сабак өтүүнүн саякаты” деп аталган иш чара болуп өттү.

Кыргыз-Өзбек университетинин, Медициналык колледжинин
“Химия, биология жана фармация” сабактар бирикмесинин жамааты тарабынан 2020-жылдын 15-май күнү “2020-жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо” жылына жогорку окуу жайлардын (КМУ, ТалМУ, НМУ, ЫМУ, ОГПИ) ортосундагы мобилдештирүү, тажрыйба алмашуу максатында “Онлайн сабак өтүүнүн саякаты” деп аталган иш чара болуп өттү.
ZOOM платформасынын жардамы аркылуу студенттер үчүн бирикменин окутуучусу Р.Т Иманалиева “СПИДдин вирусу ” аттуу интерактивдүү усулдардын негизинде теориялык сабак өтүп берди.