2020-жыл Кыргыз-Өзбек университетинин курамындагы каржы-экономика факультетинин менеджмент адистиги менен медициналык колледждин ортопедиялык стамотология адистиктери Кыргызстандын көз карандысыз аккредитациялоо агенттиги тарабынан аккредитациядан өттү.