2020-жылдын 29-январында Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин кеңейтилген жыйыны башталды.

2020-жылдын 29-январында Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин кеңейтилген жыйыны башталды.
Жыйындын күн тартибинде университеттин 2017-2020-жылдар аралыгындагы стратегиялык өнүгүү планынын аткарылышынын эсеп-кысабы боюнча; “Инновациялык технологиялар” ИИИнин, Илим жана аспирантура бөлүмүнүн, жыйынтыгы жана өнүгүү перспективалары; университеттин 2019-жылда аткарылган илимий ишмердүүлүктүн жыйынтыктары жана өнүгүү перспективалары боюнча маалыматтардын угулушу күтүлүүдө.