7-СТАНДАРТ. МААЛЫМАТТЫ БАШКАРУУГА ЖАНА АНЫ КООМЧУЛУККА ЖЕТКИРҮҮГӨ МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

7.1. Менеджмент багытында окуп жаткан студенттердин контингенти тууралуу маалымат.

7.2. 2020-2021-окуу жылынын сабактарынын жадыбалы

7.3. Кафедранын жана предметтик окутуучулардын байланыш маалыматтары

7.4. Тайпа журналы, тайпалардын тиркемелерди даректери

7.5. Кафедранын окуунун жүрүшү тууралуу протоколунун көчүрмөсү.

7.6. Кафедранын 2019-2020-окуу жылынын окуу-усулдук иштери боюнча отчеттору

7.7. Студенттин карточкасы

7.8. Студенттердин чогулушунун протоколу, анкетанын мониторинги.

7.9. Ата-энелер чогулушунун протоколу, мониторинг

7.10. Иш берүүчүлөр менен уюшулган жолугушуунун протоколу, мониторинг

7.11. Маалымат каражаттарынан скриншот

7.12. Бош орундардын жарманкесинен фото отчет

7.13.  Факультетте бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын иш-планы.

7.14. Факультеттин кесиптик багыт берүүдөгү таркатуучу материалдар, фото отчет.

7.15. КӨУнун “Социалдык сурамжылоолорду жүргүзүү жөнүндөгү”

7.16. Ачык сабактардын анализи.

7.17. Кафедранын отурумунун планы.

7.18.Окуу-усулдук семинарлардын иш-планы

7.19. Факультеттин ОУК жан ОК планы

7.20. КӨУнун сайты

7.21. ИС AVN www.avn.kuu.kg.

7.22. Фото отчет

7.23. Маалымат каражаттарындагы КӨУнун сайтына шилтемелери

7.24. AVN билим берүү порталын колдонуу инструкциясы