6-СТАНДАРТ. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАГА ЖАНА МААЛЫМАТ РЕСУРСТАРЫНА МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

 6.1. Окуу-аудиториялык фонд боюнча боюнча маалыматтар

6.2. Окуу-аудиторияларынын паспорттору.

6.3. Компьютердик-лабораториялык класстардын таблицасы; Компьютердик класстардын фото-сүрөттөрү.

6.4. КЭФтин аудиториялык фондго жоопкерлерди бекитүү боюнча бүтүмү.

6.5. Окуу корпусунун техникалык паспортторунун көчүрмөлөрү,

6.6. Фото сүрөттөрү

 6.7. Ош шаардык Мамлекеттик Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун актысынын көчүрмөсү

6.8. Ош шаары, Өрткө каршы кызмат башкармалыгынын бүтүмүнүн көчүрмөсү

6.9. Студенттердин билим алуусуна түзүлгөн шарттардын абалын текшерип туруу үчүн түзүлгөн коммиссиянын курамы.

6.10. К-ӨУнун  Студенттик жатакана жөнүндөгү жобосу, документациялар

6.11. Китепкана фонду жөнүндө маалымат.

6.12.  Ашкананын менюсу.               

6.13.  К-ӨУнун профсоюз уюмунун иш планы. Профилакториянын паспорту.

6.14. Окутуучулар тарабынан иштелип чыккан окуу-усулдук куралдары, электрондук ресурстар жана башка каражаттар менен камсыздалышы жөнүндөгү маалыматтар. 

6.15. Тарбиялык иштердин концепциясы (ссылка);

6.16. Декандын тарбия иштерини орун басарлары жөнүндөгү жобосу;

6.17. Окуу тайпасынын кураторунун иш-кагаздары ;

6.18. Студенттик тайпалардын старостасы жөнүндөгү жобосу.

6.19. Жаштар комитетинин жобосу

6.20. Университеттин ички эрежелеринин тартиптери

6.21. Факультеттин деканынын кураторлорду бекитүү маалыматы

6.22. Декандын тарбия иштери боюнча орун басарынын иш-планы

6.23. Кураторлордун иш-планы

6.24. КӨУнун жаштар комитетинин иш планы

6.25. Факультеттин жаштар комитетинин иш планы

6.26. Программа по адаптации иностранных студентов к условиям и требованиям образовательного процесса в Кыргызского-Узбекском университете.

6.27. Фото отчеттор.

6.28. Студенттердин конкурстардан алган дипломдорунун көчүрмөлөрү.

6.29. “Инновациялык экономика” илимий борборунда даярдалган долбоорлор.

6.30. “Финансист” студенттик ийрими боюнча маалымат.