1.  4- стандарт.  СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ, БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫН ТААНУУ ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН БҮТҮРҮҮСҮНӨ МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

 

4.1. Кыргыз-Ɵзбек университетинин 2019-2020-окуу жылына жогорку билим берүү программалары боюнча абитуриенттерди кабыл алуу эрежеси 11.06.2019 г

4.2. Кыргыз-Ɵзбек университетинин 2020-2021-окуу жылына жогорку билим берүү программалары боюнча абитуриенттерди кабыл алуу эрежеси 11.06.2019 г.

4.3. Достук планетасы гезити

4.4. КӨУнун сайты

4.5. Таркатуучу материалдар.

4.6. КӨУнун кабыл алуу комиссиясынын иш-планы.

4.7. Абитуриенттерди кабыл алуудагы сынактардын графиги.

4.8. 2020-2021-окуу жылына кабыл алынгандардын статистикалык маалыматтары.

4.9. Кабыл алуу буйруктары.

         4.10. КӨУнун карьераны өнүктүрүү жана ЖОЖго чейинки даярдоо борборунун иш-планы.

4.11. Кесипке багыт берүү иш-чараларынын фото отчеттору.

4.12.  “Ачык эшик күнү” боюнча фото отчет

4.13. КӨУнун студенттеринин жана илимий-педагогикалык кызматкерлеринин академиялык мобилдүүлгү жөнүндөгү жобосу.

4.14. Программа по адаптации иностранных студентов к условиям и требованиям образовательного процесса в Кыргызско-Узбекском университете.

4.15. Мобилдүүлүк боюнча келишимдин көчүрмөсү

4.16. “Бош орундар жарманкеси” фото отчет

4.17. КӨУнун сайты “Бүтүрүүчүлөр” (скриншот)

4.18. КЭФтин багыттары боюнча маалымат пакети.

4.19. Мыктылардын мыктысы конкрусунун жобосу

4.20. Студенттин жетишүүсүнүн мониторинги жана анализи

4.21. Студенттин жетишуусунун хит-парады 

        4.22. “Окутуунун кредиттик технологиялары боюнча окуу процессин уюштуруу тууралуу” жөнүндөгү жобо

4.23. “КӨУнун студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби” жөнүндөгү жобосу

  1. 24. Жогорку билим жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсү.