1916-жылдагы кыргында каза болгон жана советтик бийликтин кыргыз жергесине орношуна салымдарын кошкон инсандар эскерилди