19.05.2020-жылы тарых-филология факультетинин кыргыз филология кафедрасында Борубекова Гулназ Калматовна «Алыкул Осмонов -жанычыл акын» деген темада ПМНО-1-19 тайпасына коргозмолуу онлайн ачык сабак отту.

🔵Сабакка ТФФнын деканы, п.и.к.,доцент Тилекова Н.Д., кыргыз филология кафедрасынын башчысы, ф.и.к.,доцент Исмаилова Б.Т.,тарых-филология факультетинин окутуучулары, п.и.д., профессор Укуева Б.К. жана ОшМУнун окутуучулары, Аккредитация жана билим беруу сапаты департаментинин кызматкерлери катышты.