Чет тилдер кафедрасынын окутуучусу Каримова Айчолпон «Символдор жана суроттор жана алардын тушундурмосу » деген темада англис тилчи окутуучуларга Мастер-класс отуп берди.

25-май куну Чет тилдер кафедрасынын окутуучусу Каримова Айчолпон «Символдор жана суроттор жана алардын тушундурмосу » деген темада англис тилчи окутуучуларга Мастер-класс отуп берди. Мастер-класс англис тилчи окутуучулага интерактивдуу методду колдонууга жана студенттерди эн оной жана кызыктуу жол аркылуу ангеме тузууго жана жазууга болгон кызыгуусун арттырган пайдалуу семинар болду .Студенттердин тилге болгон кызыгуусун арттырган мастер класс жаш мугалимдерди шыктандырды.