050709.Башталгыч класстарда окутуу адистиги

2019-2020-окуу жылы учун бутуруучу

Мамлекеттик аттестациялык  сынактын суроолору жана программасы

ПНК11-1-3-18  (кыргыз тайпа)

Программасы

Суроолор


ПНК11-2-18 (орус тайпа)