«Экономика жана укук» бирикмесинде «Онлайн режиминде жайкы семестрдин жыйынтыктоочу сынактарын кабыл алуунун механизмдери жана усулдары» аттуу окуу-усулдук семинар өткөрүлдү.

Бүгүн 23-май күнү саат 12:00дө «Экономика жана укук» бөлүмүнүн башчысы, э.и.к. Шамшидинов Учкунбек Тухтамуродович жана «Экономикалык, укуктук жана коомдук сабактар» бирикмесинин башчысы Шералиева Асель Ибраимовна тарабынан бирикменин окутуучуларына «Он-лайн режиминде жайкы семестрдин жыйынтыктоочу сынактарын кабыл алуунун механизмдери жана усулдары» аттуу окуу-усулдук семинар өткөрүлдү.