Онлайн ачык сабак 19-май күнү, саат 11:00дө Тарых-филология факультетинин англис филология кафедрасынын окутуучусу Пазилова Тунукай «Weather and natural disasters» аталышындагы көргөзмөлүү ачык сабагын онлайн режиминде өттү.

📱📲💻Онлайн ачык сабак
🔴 19-май күнү, саат 11:00дө Тарых-филология факультетинин англис филология кафедрасынын окутуучусу Пазилова Тунукай «Weather and natural disasters» аталышындагы көргөзмөлүү ачык сабагын онлайн режиминде өттү.
🔵Сабакта окутуунун PPP (Presentation, Practice, Pruduction) усулу ийгиликтүү колдонулуп, студенттердин активдүүлүгүн күчөттү.Сабак, окутуучу тарабынан студенттердин маалыматка ээ болуу аракетин мотивациялоо жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы менен өзгөчөлөндү.