КӨУнун ТПФнын ИОУ кафедрасынын май айына пландаштырылган конок лекциялары жана ВЕБИНАРы ф.-м.и.к. доцент, Артыкова Жылдыз