Кесиптик колледжинин педагогикалык бөлүмүндө 27-апрель күнү on line режиминде конок лекция болуп өттү

27-апрель күнү кесиптик колледжинин педагогикалык бөлүмүндө онлайн конок лексия болуп өттү. Малайзия техникалык университетинин докторанты А.Т.Ташбаева «Дистанттык окутуунун максатын, тапшырмасын калыптандыруу;
окутууда техникалык каражаттар менен жаңы жолдомолорду колдонуу;
чет тилдерин үйрөтүүдө жаңы таасирдүү методдорду колдонуу» деген темалардын үстүндө кызыктуу лекциясын окуп берди.
Лекцияга ТС бирикмесинин жалпы окутуучулары, студенттери катышып, суроолорун берип, керектүү маалыматтарга ээ болушту.