Көп тилдүүлүк программасынын негизинде М. Ауэзов атындагы Түштүк-Казакстан мамлекеттик университетинен келген…

Көп тилдүүлүк программасынын негизинде М. Ауэзов атындагы Түштүк-Казакстан мамлекеттик университетинен келген педагогика илимдеринин доктору, профессор Алметов Негматжан Шадиметович тарых-филология факультетинин студенттерине семинардык сабак өтүп берди.