Орто кесиптик билим берүү адистиктерине (К-ӨУнун колледждерине) документтерин онлайн тастыктаган абитуриенттердин тизмеси

 

Кесиптик колледжи

Медициналык колледжи

Ала-Бука колледжи