🏠Студенттер 📲💻социалдык тармактар аркылуу мугалимдердин 📖лекциялары менен таанышып, кайтарым байланыш өз нугунда уланууда.🖥💻