Эл аралык аккредитация жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги (НААР) окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуп, маектешти.

Эл аралык аккредитация жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги (НААР) окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуп, маектешти.