Эл аралык аккредитация жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги (НААР) сабактардын жүрүшүнө катышты.

Эл аралык аккредитация жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги (НААР) сабактардын жүрүшүнө катышып, андан соң кафедралардын иш кагаздары менен таанышып чыкты.