Кыргыз-Өзбек университетинин факультеттеринин декандык кызмат ордуларынын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу 2020-жылдын 3-10-декабрь күндөрү декандардын шайлоосу болуп өттү.

Аталган шайлоо Кыргыз-Өзбек университетинде жаңы ачылган факультетти кошкондо 5 факультетте өткөрүлдү.
✅Юридика-бажы факультетинин деканы болуп, ю.и.д. Көкөева Алмагүл Муктарбековна;
✅Инженердик-технологиялык факультетинин деканы, т.и.к., доцент Исаев Иляз Эркинбаевич;
✅Гуманитардык-педагогикалык факультетинин деканы, п.и.к. доцент Узакбаев Ибрайим Советович;
(Табигый-педагогикалык факультети эки факультетке бөлүндү)
✅Табигый-педагогикалык жана информациялык-технологиялар факульетинин деканы, физ-м.и.к. доцент Жээнтаева Жумагүл Кеңешовна;
✅Каржы-экономикалык факультетинин деканы, э.и.к. профессор Шакиев Шайдилла Орунбекович шайланды.
Жаңыдан шайланган декандардын иштерине ийгиликтерди каалайбыз.