Химик кесиптештер майрамыныздар менен!

Май айынын акыркы жекшембиси химия жана химия өнөр жайынын бардык кызматкерлери, мугалимдери жана студенттери үчүн эң кубанычтуу кесиптик майрамы. Бул күн СССР Жогорку Советинин Президиумунун 1980-жылдын 1-октябрындагы «Майрам жана эсте калаарлык күндөр жөнүндө» Указы менен белгиленип, жыл сайын май айынын акыркы жекшембисинде белгиленип келет.
СССР тарагандан кийин, бул күндү белгилөө салты Россияда гана эмес, башка бир катар өлкөлөрдө да сакталып калган.
Химик кесиптештер майрамыныздар менен!
Кыргыз-Өзбек университети, Медициналык колледж. ХБФ сабактар бирикмесинин окутуучусу Маматова Айсалкын.