ФМОУ Кафедранын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

Факультеттин тарыхы           Илимий-изилдөө иштери               Тиешелүү документтер            

Тарбиялык жана маданий-массалык иштер     


Өндүрүштүк байланыштар    Кесиптик багыттар    Окумуштуулар кеңешинин курамы    Структурасы


Автобиография

 

Мен, Джудемишова Динара Айдарбековна, 1981-жылдын 21-майында Жалал-Абад областынын Базар-Коргон районунда кызматчынын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Ата-энем: ДЖудемишов Айдарбек жана Абдукулова Ырыс аталган райондун №23 А.Эралиев орто мектебинде көп жылдар бою үзүрлүү эмгектенип келишкен, азыр ардактуу эс алууда.

Үй бүлөөдө беш бир тууганбыз: үч кыз, эки уул. Мен үй бүлөөдө экинчи перзентмин.

1987-жылы жогоруда аталган орто мектепке алгачкы кадам таштап, 1993-жылдан баштап окуумду ошол эле райондогу №12 Капарбек атындагы орто мектебинде улантып, 1997-жылы окуну ийгиликтүү аяктап, жалпы орто билим тууралуу аттестатка ээ болгом. Ошол эле жылы №63 кесиптик-техникалык лицейде билим алууну улантып, 1998-жыллда 2-3 разряддагы тигүүчү-мотористка квалификациясы боюнча артыкчылык сертификатына ээ болгом.

Билим алууну улантуу максатында 1998-жылы Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинин (К-ӨУ) табигый-педагогика факультетине тапшырып, 2003-жылы иматематика –информатика мугалими квалификациясына ээ болдум.

Эмгек жолумду 2003-жылы К-ӨУнун жогорку математика кафедрасында лаборанттык кызматтан баштадым. 2006-жылы аталган кафедрада окутуучу, 2009-жылдан баштап ага окутуучу болуп эмгектенип келе жатам.

Учурда Ош шаарынын атуулумун. Эч кандай партияга, коомдук кыймылдарга жана уюмдарга мүчө эмесмин.

|Үй бүлөлүүмүн, бир уулдун энесимин.

Джудемишова Динара

16.10.2017-ж.

Автобиография

Исаков Акрам Исламидинович родился 1981 году 15 ноября в г.Ош Кыргызской Республики.

Семейное происхождение – служащие.

1988 — 1998 гг. — учился в средней школе №1 им. А.П. Федченко.

2000-2005 гг. — Кыргызско-Узбекский университет. Квалификация «учитель физики и астрономии» (с отличием).

С 2005 года работаю преподавателем кафедры «Математика, физика и методика преподавания»

2009-2011гг. – учился в аспирантуре по направлению 13.00.02 «Теория и методика преподавания». Научным руководителем является д.п.н., проф. Джораев М.

Выпустил 6 статей, издал 3 учебно-методических пособий. Владею кыргызским и русскими языками.

Семейное положение: женат. В данное время проживаю по адресу: г Ош, ул. Т. Салиева, 135.

Өмүр баян

Мен Кадырова Тойжан Рыскуловна  1988-жылы 5-февралда Ош областына караштуу Чон-Алай районунун Дароот-Коргон  айылда кызматкердин үй-бүлөсүндө төрөлгөнмүн.

1992-жылдан 1994-жылга чейин «Келечек» балдар бакчасында тарбияландым.

1994-жылдын 1-сентябрнан тартып «Чон-Алай» орто мектебинин босогосун аттадым.

1995-жылдан тартып «Алайчы уулу Саит» атындагы орто мектепке которулуп  2003-жылы   9-класстын базасын «Артыкчылык» күбөлүгү менен, ал эми 2005-жылы  11-классты «Артыкчылык» аттестаты менен аяктадым.  Орто мектепте окуу учурунда  коомдук иштерди аткарууда, сабактарды өздөштүрүүдө, спорт жаатында бир канча ийгиликтерге жетишип «Ардак грамоталардын» ээси болдум.  Ошондой эле 9-класстан 11-класска чейинки 3 жыл аралыгында мектептин президенти болуп иштедим. Предметтик олимпиядалар боюнча «Физика» сабагынан райондук мектептердин арасында 3 жыл катары менен 1-орунду ээлеп, областтык олипиядаларга катышып жакшы ийгиликтерди көрсөттүм.

2005-жылы ЖРТнын жыйынтыгы менен Кыргыз-Өзбек университетинин физика-математика факультетинин  «физика» адистигине  бюджеттик бөлүмүнө окууга тапшырдым.

2010-жылы жогорку окуу жайын «Артыкчылык» диплому менен аяктадым. Бул жылдар аралыгында спорттун жеёил атлетика түрү боюнча «Спорт чеберичилигине талапкер»  наамына ээ болдум.

Эмгек жолумду 2008-2010-жылдары  Кыргыз-Өзбек университетин АЧД департаментинде референт катчы болуп эмгектенүүдөн баштадым.

2010-2017-жылдан бери КӨУнын  табигый-педагогика факультетинде «Математика, физика жана окутуунун усулу» кафедрасыныда лаборатория башчысы, окутуучу болуп эмгектенүүдөмүн.

Учурда үй-бүлөлүүмүн эки кыздын энесимин.

Кадырова Тойжан Рыскуловна

19.10.2017-жыл.

Ѳмүр Баян

Мен Календер кызы Мариям 1990-жылы Ош облусунун Нооокат      районуна караштуу Кожоке айылында 27-сентябрда жумушчунун үй-бүлөсүндө төрөлгөм. Атам: Кошмурзаев Календер, Апам: Душенбаева Гулмира .

Ƴй-бүлөдө  4 бир тууганбыз: 3кыз 1уул. Мен биринчи перзентмин.  1996-жылы «Кожоке» орто мектебине кабыл алынып 2007-жылы «артыкчылык» аттестаты менен бүтүргөм. 2007-2008-окуу жылында Ош Мамлекеттик Университтетине бюджеттик негизде «математика» адистигине кабыл алынгам. 2008-2009-окуу жылында ушул эле университеттин Тарых-юридика факултетине «Социалдык иштер» кафедрасына которулуп, 2012-жылы «Социалдык иштер боюнча адис» квалификациясына ээ болгом.

2015-жылы  Ош Мамлекеттик Университетинин Педагогика жана дене тарбия факультетинин окуу залында лаборант болуп ишке киргем.                  2017-жылы өз калоом менен лаборанттык кызматтан кеттим. Ушул эле жылы Кыргыз-Ѳзбек Университетинин Табигый педагогика факультетинин «Математика,физика жана окутуунун усулдары» кафедрасына ваканттык лаборанттык кызматка кирдим.

Учурда үй бүлөлүүмүн 3кыздын энесимин.

19.10.2017-жыл

Мен Мамажунусова  Чолпон  Нурмаматовна 1988-жылы 10-майда Ош шаарында тѳрѳлгѳнмүн. Атам  Мамажунусов Нурмамат  Обл. Акимиатта техник болуп иштеп, отпускага чыккан. Апам  Теология  факультетинин жатаканасында   ашчы болуп иштейт.                                                                      Үй-бүлѳѳдѳ  тѳрт бир тууганбыз:  Үч кыз,  бир уул.  Мен үй- бүлѳѳдѳ экинчи перзентмин.

1994-жылы Ош шаарындагы №36 Пятилетка (азыркы Чынгыз Айтматов)  атындагы орто мектепке кадам таштап, 2003-жылдан баштап окуумду  Ош шаарындагы №16 Кыргызстандын 40жылдыгы атындагы орто мектебинде улантып, 2005-жылы окууну ийгиликтүү аяктап, жалпы орто билим тууралуу аттестатка ээ болгом.

Ошол эле жылы Кыргыз-Ѳзбек университетинин физика-математика факультетине тапшырып, 2010-жылы «математика мугалими» квалифика-циясына ээ болдум.

Эмгек жолумду 2011-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун жогорку математика кафедрасында лаборанттык кызматтан баштадым. 2013-жылдан баштап Кыргыз-Ѳзбек университетинин табигый-педагогикалык факультетинин «МФОУ»  кафедрасында окутуучулук   кызматта  иштеп келе жатам.

Мамажунусова Чолпон

18.10.2017-ж.

Хаитов Шавкат Кимсанбаевич

Хаитов Шавкат Кимсанбаевич, родился 28 октября 1980 году в г. Ош.     С 1987  по 1997 году учился в сш. №13 им. Хамзы г. Ош. 1998 году  поступил в  естественно-математический факультет Кыргызско-Узбекского университета по специальности «Физика и астрономия» на бюджетной основе и 2003 году окончил  с дипломом отличия. С 2003 года работаю в ОГСУ ФМФ на кафедре «Физика и астрономия» в должности преподавателя. В 2004 году прошел курс по программе «Развитие критического мышления через чтения и письмо» фонда поддержки образовательных инициатив и получил сертификат» и получил сертификат. Также в 2009 году проходил тренинг-семинар по разработке учебных программ на основе компетентностного подхода, использование информационных технологий в учебном процессе Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Имеется сертификат. 2016 году прошел курс по «Самооценке и составлению отчетов в вузах». Имеется сертификат. 2006 году награждено благодарностью Центра правовой информации  по защите прав граждан Кыргызстана за оказанную практическую помощь в работе центра. 2003-2005 гг. техническим редактором и корректором журнала «Современная узбекская школа в Кыргызстане». 2011 году награжден грамотой профсоюзного комитета Кыргызской Республики. 2011 году окончил аспирантуру очного отделения.  2018 году лучший преподаватель Кыргызско-Узбекского университета. Являюсь автором более десяти статьей, учебников и учебно-методических пособий.

Владею кыргызским, русским и английскими языками, имею навыки работы на ПВЭМ.

 

Автобиография

Халматов Анвар Авазович, родился в 1983 году 1 июля в г. Ош Ошской области Кыргызской Республики.

Семейное происхождение – служащие.

1989-1998 г.г — в средней школе № 10 им. Ленина.

1998-2003 гг. – Кыргызско-Узбекский университет. Квалификации «учитель математики и информатики» (с отличием).

2003 г. — Межвузовская Военная кафедра при ОшТУ, где после его окончания мне было присвоено звание «младший лейтенант».

2003-2009 гг. – преподаватель кафедры «Высшая математика» Физико-математического факультета Кыргызско-Узбекского университета.

2008-2012 гг. – заочно окончил аспирантуру по направлению 01.01.02 «Дифференциальные уравнения». Научным руководителем является д.ф-м.н., проф. Алымкулов К.А.

2009-2015 гг. – старший преподаватель кафедры «Математика, физика и методика преподавания» Естественно-педагогического факультета Кыргызско-Узбекского университета.

2015 г., декабрь – защита кандидатской диссертации.

2016 г., май – утверждение ученой степени кандидата физико-математических наук.

2016 г. – утвержден на должность доцента кафедры «Математика, физика и методика преподавания» Естественно-педагогического факультета Кыргызско-Узбекского университета.

Выпустил 12 статей, издал 2 учебно-методических пособия для студентов обучающихся по специальности «математика». Владею русским и английскими языками.

Семейное положение: женат. В данное время проживаю по адресу: г. Ош, переулок Пролетарский, 22.

Халматов А.А.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial