Университеттин эмгек жамааты дистанттык окутууну улантып жатышат.