Түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

ШТАТТЫК ЖАДЫБАЛ 2021-2022-жылы

 

Тиллебаев Карим Маматович
Туулган жылы :  15.03.1953 ж.

Телефон:  0555 22 88 42

Адрес:       г.Ош, ул.Нурматова 4/5

үй-бүлөлүк абалы:   үй-бүлөлүү

билими                          жогорку

1981

 

 ОГПИ,  орус тили жана адабияты мугалими

 

Иш тажрыйбасы

1971-1973

1973-1975

1975-1976

1976-1981

1981-1982

1982-1984

1984 г.-1992

1992-1998

 

С 1998-аз.мез.чн

 

Кара-Суу ш. мектеп-интернатынын тарбиячысы

Совет Армиясында кызмат өтөө

Кара-Суу ш. мектеп-интернатынын тарбиячысы

ОГПИ студент

Кызыл-Сенир орто мектеби,орус т жана адаб.мугалим

М.Тешебаева атындагы орто мектеби, директор

Кызыл-Сенир орто мектеби, директор

Өзгөн району  СПТУ №62, директор

 

Ош ш. №11 профлицей, директор-проректор  НПО КУУ

 

Сыйлыктары

 

1990                           КР эл аралык билим берүү мыктысы

1994                           КР профтех. Билим берүүсүнүн мыктысы

2000                           Ош облмамадминистрациясынын  Ардак грамотасы

2002                           КР  билим берүүнүн мыктысы

2004                          Ош облмамадминистрациясынын Ардак грамотасы

2006                            КР Жогорку Кенешинин Ардак  грамотасы

2007                           Профсоюз кыймылынын илим жана билим берүү

мыктысы

2013                           Ош шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы

2013                           КР билим берүү жана илим министрлигинин  Ардак

грамотасы

2014                           ОШМСУ(КӨ-У), эмгек сиёирген ишмери

2014                          Ош ш.КЕёешинин Ардак грамотасы


  •  

 

Тил билүүсү  орус , өзбек тилдери

Арзыбаева Махида Абабакировна
Туулган жылы:  12.08.1960-ж.

Телефон:  (+996)773 105 807

дареги: Ош обл., Ош ш., Мамытов к. 68

/й-бүлөлүк абалы:   үй-бүлөлүү, 2 кыз, 1

уулдун  апасы

 

Билими                

1977-1979

 

1981-1982

 Фрунзе шаарындагы кесипчилик-техникалык №17 окуу жайы, «Эркектердин жана балдардын кийимин тигүүчү»

Латв. ССР, Рига шаары, билимин жогорулатуу институту“Эркектердин кийимдерин бычуучу- модельер”

1999-2004 Ош ш., Кыргыз-Өзбек университети, “Тигилүү буюмдарды конструкциялоо”, инженер

Иш тажрыйбасы

1979-1981

1979-1981

1990-1991

1991-1996

1996-2007

2007-2016

2007-аз.күнгө чн

Ош ш. Ателье «Весна», тигүүчү

Ош ш. Ателье «Южный», бычмачы

ПТУ №79, окуу өндүрүш устаты

№11 ПТУ, окуу өндүрүш устаты

КӨУнун алдындагы кесиптик лицейи, окуу өндүрүш устаты

ОшТУ, «Технология жана жарат. пайдалануу» факультети, мугалим

КӨУнун алдындагы кесиптик лицейи, окуу өндүрүш устаты

  Тил билүүсү                          орус, кыргыз

Жалпы эмгек стажы         42 жыл

Сыйлыктары                 

2003                             “Жылдын мыкты мастери” (КӨУ)

2006                         Ардак грамотасы          (Ош облусунун профсоюз уюму)

2007                         Эмгек китепчесине жазылган алкыш (КӨУ)

2011                         Ардак грамота (ОшТУ)

2011                         Ардак грамота (профсоюз уюму,  КӨУ)

2015                          Ардак грамота (КӨУ)

2016                        Ардак грамота (Ош ш.мэрия)

Сасыкбаева Элмира Мусаевна
Туулган жылы:  26.04.1969

 Телефон:  (+996)773  240 446

 Дареги:       Ош обл. Карасуу рн Озгур а.

 Үй-бүлөлүк абалы:   үй-бүлөлүү,

2 кыз, 2  уулдун  апасы

Билими                       жогорку

1986-1989                    Ош технол. техникуму,модельер-конструктор

2005- 2009                   ОшТУ, инженер-технолог

Иш тажрыйбасы         

1989-2000                      АО «Сымбат», тигүүчү

2000-азыр.күнгө чн     КӨУнун алдындагы кесиптик лицейи,

окуу өндүрүш устаты

Улуту                              кыргыз

Тил билүүсү                  кыргыз, орус

Жалпы эмгек стажы     29 жыл

 
 

 


 

Эргешбай кызы Диана

Туулган жылы: 29.11.1999

/й-б\лъл\к абалы: \й-б\лъл\\ 1уулдун апасы.

Улуту: кыргыз

Тил бил\\с\: кыргыз, орус.

Билими: жогорку.

2016-2020-ж.ж. К-ЪУ тарых-филология факультети.

Адистиги: кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими

Иш тажрыйбасы:

2018-ж «Глокал», «Нова» менчик били бер\\ мекемелери

2021-ж. К-ЪУ кесиптик лицей

Жетишкендиктери:

Сыйлыктары: Билим бер\\ жана илим министрлигинин ардак грамотасы

Ош шаарынын мэринин ардак нрамотасы

Жалпы стаж: 2 жыл.