ТФФда онлайн отурум

📌 Тарых-филология факультетинин кезектеги он-лайн отуруму 2-май куну Zoom платмормасы аркылуу откорулуду. ⬇️ Жыйында негизинен аралыктан окутууну сапаттуу уюштуруу, май айында коргозмолуу ачык сааттарды отууну активдештируу менен катар, 9-майга карата тарбиялык, куратордук сааттарды активдештируу каралды. ⬇️ Кафедраларга кесипке багыт беруу иштерин мектеп бутуруучулору менен он-лайн аркылуу уюштуруу, он-лайн тартибинде жумуш беруучулор жана бутуруучулор менен иш алып баруу милдеттендирилди.