ТПФ Окутуучу; Кадырова Тойжан Рыскуловна Сабактын темасы: «12-апрель Космонавттар күнү» 1-сабак.