ТПФнын дене тарбиянын теориясы жана методикасы кафедрасынан кайрылуу.