Толеранттуулук тынчтыктын булагы

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин кесиптик колледжинде “Жаштарга толеранттуу билим жана тарбия берүүдө педагогдордун компетенттүүлүгү” аттуу семинар болуп өттү.
Аталган семинарга кесиптик колледждин мугалимдери жана студенттери катышты.
Кесиптик колледждин директору Чолпон Абдуллаева уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди.
Семинардын уюштуруучусу Уларкан Акматова толеранттуулук –бул адам баласынын бири-бирине болгон жылуу мамилеси жана башка улутка, ишенимге, үрп-адатка, каада-салттарга болгон сый көрсөтүү экенине токтолду.
Соңунда семинар суроо-жооп, талкуу менен коштолду.