Тема: Апрель революциясынын себептери, жыйынтыктары жана сабактары

 

Тема: Апрель революциясынын себептери, жыйынтыктары жана сабактары
Докладчик: т.и.д. профессор, КР Улуттук илимдер академиясынын мучо корреспонденти Асанканов Абылабек
Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы Б Жамгерчинов атындагы тарых,археология жана этнология институтунун директору